بلاگ

تقویت حافظه و کم شدن حافظه

حافظه را چکونه تقویت کنیم

 1. خوردن عسل
  2.خوردن كندر
  3.مسواك نمودن
  4. خواندن قرآن
  5.حجامت كردن
  6.خوردن كرفس
  7.گرفتن ناخنها در روز دوشنبه
  8.زعفران و سعد و عسل را با هم

  حافظه با چه صورت کم می شود؟؟

  1.خوردن سيب ترش
  2.خوردن گشنيز
  3.خوردن پنير
  4.خوردن نيم خورده موش
  5.بول كردن در آب ايستاده
  6.خواندن روى سنگ قبرها
  7.راه رفتن ميان دو زن
  8. حجامت كردن در جاى گودى پشت سر

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید