مزاج شناسی در طب اسلامی

انواع مزاج:

**مزاج بلغم**

طبع: سرد وتر

خصوصیات
پوست سفید
سردی پوست
چاق وپرچربی
مزه دهان ترش
رنگ زبان سفید
حجم زیاد ادرار
دردکمر، بدن،پاها
میل به خواب زیاد
جاری شدن آب از دهان

**مزاج صفرا**

طبع‌‌:گرم وخشک

خصوصیات

تندخویی
لاغراندام
گرمی بدن
عطش زیاد
کدری ادرار
زردی چشم
زبری پوست
عصبی شدن
رنگ زبان زرد
مزه دهان تلخ
پوست گرم وخشک

**مزاج سودا**

طبع:سرد وخشک

خصوصیات
فکرزیاد
بیقراری
لاغراندام
افسردگی
خودخوری
بوی بددهان
خواب آشفته
مزه دهان شور
رنگ زبان سیاه
مشکلات عصبی
رنگ تیره مدفوع وادرار

**مزاج دموی**

طبع‌‌:گرم وتر

خصوصیات

چرت زدن
بروز جوش
درشت اندام
رنگ زبان قرمز
خمیازه کشیدن
مزه دهان شیرین
لزج بودن آب دهان
پوست سرخ وسفید
پوست بدن گرم ومرطوب

اشتراک گذاری:

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید