تباشیر

  درمان کیست سطح ظاهری بدن و زبان و داخل دهان

  دستور مصرف: به اندازه لازم تباشیر بصورت خشک یا با سرکه طبیعی انگور روی موضع مورد نظر مالیده شود.

  نکته: زمانی که تباشیر به تنهایی تجویز شود مانند بالا عمل شود چه موضع سطح ظاهری بدن باشد و چه روی زبان و یا داخل دهان باشد.

  تباشیر با سرکه

  کاربرد: پولیپ حنجره

  دستورمصرف: یک قاشق چایخوری تباشیر را با آب یا سرکه طبیعی انگور مخلوط و شب موقع خواب با آن غرغره شود.

  تباشیر با آب پیاز

  کاربرد: کیست بیضه

  دستورمصرف: دویست گرم پیاز را در ظرفی قرار داده و آب روی آن ریخته تا آب روی آن بیاید سپس آن را جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس ازصاف کردن ۲۰گرم تباشیر آسیاب شده درآن حل کرده وشب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب سداب

  کاربرد: کیست کلیه

  دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری سداب در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن ۲۰گرم تباشیرآسیاب شده حد آن حل کرده و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب ترب

  کاربرد: کیست کلیه

  دستور مصرف: یک کیلو ترب سفید یا سیاه یا تربچه را در سه لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن ۲۰گرم تباشیر آسیاب شده درآن حل کرده وشب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب رازیانه

  کاربرد: کیست ریه

  دستورمصرف: دوقاشق غذاخوری  رازیانه را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰گرم تباشیر آسیاب شده درآن حل کرده و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب کاشم

  کاربرد: درمان کیست ریه

  دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری از داروی کاشم را در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب انیسون

  کاربرد: درمان کیست سینه

  دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری انیسون در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب زیره سیاه

  کاربرد: درمان کیست معده

  دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری زیره سیاه در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب مرزنجوش

  کاربرد: درمان کیست سر و گردن و تیروئید

  دستورمصرف: دوقاشق غذاخوری مرزنجوش را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  نکته: تیروئید که کم کار شود ورم میکند که به آن ندول می گویند و علتش غلبه خون است.

  تباشیر با آب سنا

  کاربرد: درمان کیست کیسه صفرا

  دستورمصرف: یک بسته( دو قاشق غذاخوری و نصف قاشق گل سرخ طبیعی) سنا در یک لیوان آب جوش مانند چایی دم کرده و پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب انجدان

  کاربرد: درمان کیست پا و باسن

  دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری انجدان را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب کاسنی

  کاربرد: درمان کیست کبد

  دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب کاسنی و آب سداب

  کاربرد: درمان کیست بین کلیه و کبد

  دستورمصرف: دوقاشق غذاخوری کاسنی و دو قاشق غذاخوری سداب  را در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب انار

  کاربرد: درمان کیست زیر گردن؛ درمان کیست زبان

  دستورمصرف: ۲۰گرم تباشیر را در یک لیوان آب انار طبیعی حل کرده وشب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب ولرم

  کاربرد: درمان کیست زیر زانو؛ پشت زانو و کیست زیر بغل

  دستورمصرف: ۲۰گرم تباشیرآسیاب شده را در یک لیوان آب ولرم حل کرده و میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با جوشانده آب اذخر

  کاربرد: درمان کیست رحم

  دستورمصرف: تمام داروی اذخر ۲۰ دقیقه درآب زیاد جوشانده و پس از سرد شدن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده در آن حل کرده و بانوان نیم ساعت و دوشیزگان ۴۵ دقیقه در آن بنشینند.

  تباشیر با آب شاهی

  کاربرد: درمان کیست رحم

  دستورمصرف: ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را در یک لیوان آب شاهی حل کرده و شب موقع خواب میل شود.

  نکته: آب شاهی به دو صورت قابل تهیه می باشد.

  ۱- سبزی شاهی را چرخ کرده و یا با آب میوه گیر آب آن گرفته شود.

  ۲- نیم کیلو سبزی شاهی را در چهار یا پنج لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند و پس از صاف کردن با تباشیر میل شود.

  تباشیر با آب تخم شاهی

  کاربرد: درمان کیست تخمدان و رحم

  دستورمصرف: ۲۰ گرم تخم شاهی را در دولیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند بعد از سرد شدن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود.

  تباشیر با عسل

  کاربرد: درمان کیست سطح ظاهری بدن، مانند روی دست

  دستورمصرف: به اندازه سطح کیست تباشیر آسیاب شده با عسل مخلوط کرده و روی موضع مالیده شود.

  تباشیر با آب عسل

  کاربرد: درمان کیست صورت

  دستور مصرف: ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده در یک لیوان آب عسل حل کرده و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب تره

  کاربرد: درمان کیست طحال

  دستورمصرف: ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده در یک لیوان آب تره حل کرده وشب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  نکته: به دو روش می توان آب تره تهیه کرد:

  ۱- سبزی تره را چرخ کرده ویا به وسیله آب میوه گیر یک لیوان از آن آب گرفت.

  ۲- نیم کیلو تره را در چهار لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماندپس از صاف کردن با تباشیر مصرف شود.

  تباشیر با آب زردک

  کاربرد: درمان کیست پشت پلک چشم

  دستورمصرف: ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را در یک لیوان آب زردک( هویج غیر فرنگی) حل کرده و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب برگ چغندر

  کاربرد: درمان کیست مغز استخوان

  دستورمصرف: نیم کیلو برگ چغندر را در پنج لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب سنجد

  کاربرد: درمان کیست استخوان

  دستورمصرف: نیم کیلو سنجد را غرقاب کرده و جوشانده شود تا یک لیوان آب باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب هسته سنجد

  کاربرد: درمان کیست استخوان ومغز استخوان

  دستورمصرف: ۲۵۰ گرم هسته سنجد را در چهار لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب افتیمون

  کاربرد: درمان کیست پایین شکم ( کیست شکلاتی )

  دستور مصرف: دو قاشق غذاخوری افتیمون را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب اسارون

  کاربرد: ئرمان کیست مثانه

  دستورمصرف: دو قاشق غذاخوری اسارون را در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر با آب انار و با آب به

  کاربرد: درمان کیست نخاعی

  دستورمصرف:

  ۱- ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را در یک لیوان آب انار طبیعی مخلوط و شب موقع خواب میل شود.

  ۲- ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را در یک لیوان آب به مخلوط و شب موقع خواب میل شود؛ هر کدام در یک شب.

  افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  برای گرفتن آب « به » باید دو الی سه عدد « به » متوسط را رنده کرده و در دو لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، سپس آب آنرا جدا کرده و ۲۰ گرم تباشیر تباشیر به آن مخلوط و میل شود.

  تباشیر با آب نخود

  کاربرد: درمان کیست کمر

  دستورمصرف: ۲۵۰ گرم نخود را در چهار لیوان آب جوشانده تا یک لیوان باقی بماند، پس از صاف کردن ۲۰ گرم تباشیر آسیاب شده را با آن مخلوط و شب موقع خواب میل شود. افراد دو تاهفت سال نصف و زیر دوسال یک چهارم بزرگسالان میل کنند.

  تباشیر و تخم کتان و سرکه طبیعی انگور

  کاربرد: درمان کیست پوستی

  دستورمصرف: تخم کتان را آسیاب کرده و با تباشیر مخلوط نموده و به اندازه لازم از آن را با سرکه طبیعی انگور خمیر کرده و روی کیست گذاشته وبا پلاستیک شب تا صبح بسته شود.

  امتیاز کاربران به: تباشیر | (0نفر)

  ارزش خرید به نسبت قیمت
  معمولی
  کیفیت ساخت
  معمولی
  شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.

  برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا از بیگی کالا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.

  نظرات کاربران

  هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

  مقایسه ( 0 مورد )